Kamphaeng Saen Hospital Banner

นโยบายและข้อปฏิบัติ

หัวข้อ เอกสาร วันที่อัปเดต
คำสังแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงปลอดภัย และประกาศนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ Click to view file(s) 26 ก.ค. 2566
นโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศโรงพยาบาลกำแพงแสน Click to view file(s) 25 ก.ค. 2566
ระเบียบปฏิบัติเพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลกำแพงแสน Click to view file(s) 25 ก.ค. 2566
แนวทางปฏิบัติความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลกำแพงแสน Click to view file(s) 24 ก.ค. 2566
คู่มือDM HT CKDโรงพยาบาลกำแพงแสน Click to view file(s) 5 ก.ค. 2566
นโยบายการดำเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ Click to view file(s) 22 มิ.ย. 2566
คู่มือการปฏิบัติร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกำแพงแสน Click to view file(s) 13 มิ.ย. 2566
หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับใช้ต่อผู้ที่เว้นการปฏิบัติหน้าที่โรงพยาบาลกำแพงแสน Click to view file(s) 13 มิ.ย. 2566
นโยบายการจัดการคุณภาพ โรงพยาบาลกำแพงแสน Click to view file(s) 13 มิ.ย. 2566
หนังสือแจ้งประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล โรงพยาบาลกำแพงแสน Click to view file(s) 13 มิ.ย. 2566

Page 1 of 4